Inschrijven

Automatische incasso

Abonnementsgeld wordt 12x per jaar afgeschreven (tot wederopzegging); leskaarten worden eenmalig per kaart afgeschreven.

De clubcard van Personal Flow kost eenmalig € 10,-. Dit wordt bij de eerste incasso gerekend.